Special OPS
Milton dias render
Milton dias 3dtotal
Milton dias post
Milton dias specialops closesup
Milton dias specialops closeinf
Milton dias print
Milton dias wire

Special OPS it's a personal project done in my freetime, hope you like it.

More artwork
Milton dias piratinha 1920x1080Milton dias comp batkid